Trung tâm Công Nghệ APLS Technology

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology thuộc Công ty APLS chuyên cung cấp sản phẩm kỹ thuật số, kinh doanh phân phối sản phẩm tin học, máy móc, thiết bị văn phòng, linh kiện điện tử....

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology

Đăng lúc: 26-02-2012 05:52:17 PM - Đã xem: 369 - Phản hồi: 0

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology thuộc Công ty APLS chuyên cung cấp sản phẩm kỹ thuật số, kinh doanh phân phối sản phẩm tin học, máy móc, thiết bị văn phòng, linh kiện điện tử....

Thương mại Điện tử

Đăng lúc: 26-02-2012 05:52:04 PM - Đã xem: 233 - Phản hồi: 0

Thương mại Điện tử

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology

Đăng lúc: 26-02-2012 05:52:17 PM - Đã xem: 369 - Phản hồi: 0

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology thuộc Công ty APLS chuyên cung cấp sản phẩm kỹ thuật số, kinh doanh phân phối sản phẩm tin học, máy móc, thiết bị văn phòng, linh kiện điện tử....

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology

Đăng lúc: 26-02-2012 05:52:17 PM - Đã xem: 369 - Phản hồi: 0

Trung tâm Công Nghệ APLS Technology thuộc Công ty APLS chuyên cung cấp sản phẩm kỹ thuật số, kinh doanh phân phối sản phẩm tin học, máy móc, thiết bị văn phòng, linh kiện điện tử....

 

APLS - Nhà cung ứng dịch vụ logistics chuyên nghiệp

  Ngày 24/02/2012, Công ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Hàng Không Hà Nội - APLS chính thức khai trương tại Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn. APLS là Liên doanh giữa Công ty Cổ phần Hàng Không Hà Nội (HNA) và Trung tâm Dịch vụ Logistics (Công ty APS) thuộc Tập Đoàn APG.. Thành lập năm 2000,...